Scent marketing

Studie

Dlouhodobá psychografická studie vlivu scent marketingu na prodej. Následující psychografická studie byla provedena sítí obchodních domů v termínu od 1. července 1998 do 31. prosince 1998 ve čtyřech pobočkách.

Byly zkoušeny aromatizéry čtyř různých výrobců a také kvalita použitých esencí. Testy proběhly pod dohledem vědeckých specialistů a nezávislé agentury pro výzkum trhu. Jednoznačným vítězem testu byly produkty firmy Vapo d‘ Or.

Výsledky testů

1. Spokojenost s prodejnou

Všeobecně byly prodejny se scent marketingem hodnoceny o 21% příjemnější, než ty, které nebyly aromatizovány.

Detailní výsledky (položka - hodnocení aromatizované místnosti):

2. Spokojenost a dojem ze zboží

(zboží v aromatizované místnosti oproti témuž zboží v místnosti bez použití esencí)

3. V místech prodeje použité POS materiály

(oproti těm v nearomatizované místnosti)

"Systematický scent marketing má pozitivní efekt ve všech psychografických směrech a je vhodný k dlouhodobému zvýšení obratu." (Závěr studie Dr. Anja Stöhra, Univerzita Paderborn, 1998)

"Sportovní potřeby mohou díky použití scent marketingu zvýšit prodej o 6 %. Doba, kterou zákazníci stráví v prodejně, se může zvýšit o 18 %." (Závěr studie Dr. A. R. Hirsche, Smell and taste Research Foundation, Chicago 1990).

Ve dvou totožných prodejnách byly prodávány tytéž boty Nike. Jedna z prodejen byla aromatizována (nikoli vůní kůže, ale parfémem). Testu se účastnilo 35 osob, které měly v každé místnosti strávit 30 vteřin, aniž by cokoli tušily o podstatě testu.

V následujícím dotazníku 84 % z nich uvedlo, že by boty raději zakoupili v místnosti, ve které byl použit scent marketing. 16 % by zakoupilo zboží v nearomatizované místnosti. Boty vystavené v aromatizované místnosti byly hodnoceny jako cennější 10 % dotazovaných.

Další odkazy

Brand Sense
Schönere Träume durch gute Gerüche
How Smell Works
Scent Marketing Institute


© 2024 Scentmarketing.cz